KSIĘGA PRAWA

technicznie nazywana
LIBER AL vel LEGIS
sub figura
CCXX
przekazana przez
XCIII = 418
dla
DCLXVI

 

I

1.    Had! Manifestacja Nuit.

2.     Odsłonięcie społeczności niebios.

3.     Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.

4.     Każda liczba jest nieskończona; nie ma różnicy.

5.     Pomóż mi, wojowniczy panie Teb, odsłonić się przed Dziećmi ludzkimi!

6.      Bądź Hadit, mym sekretnym centrum, mym sercem i mym językiem!

7.      Patrzcie! objawia to Aiwass, wysłannik Hoor-paar-kraat'a.

8.      Khabs jest w Khu, a nie Khu w Khabs.

9.      Czcijcie zatem Khabs, a ujrzycie jak me światło na was spłynęło.

10.  Niechaj moi słudzy będą nieliczni i ukryci: oni będą rządzić wieloma i znanymi.

11.  Oto są głupcy, których wielbią ludzie; tak ich Bogowie, jak i ich ludzie są głupcami.

12.  Wyjdźcie, o dzieci, do gwiazd i napełnijcie się miłością!

13. Jestem nad wami i w was. Ma ekstaza jest w waszej ekstazie. Mą radością jest widzieć waszą radość.

14.  W górze perlisty lazur to
Naga wspaniałość Nuit;
Pochyla się w ekstazie do pocałunku
Sekretnego żaru Hadit.
Uskrzydlony glob, gwieździsty błękit,
Są moje, O Ankh-af-na-khonsu!

15.  Teraz dowiecie się, iż wybrany kapłan i apostoł nieskończonej przestrzeni to książę-kapłan Bestia; a w jego kobiecie zwanej Szkarłatną Kobietą jest wszelka moc dana. Zgromadzą oni me dzieci w swej owczarni: przyniosą oni chwałę gwiazd do serc człowieczych.

16.  Albowiem on zawsze jest słońcem, a ona księżycem. Dla niego jest uskrzydlony, sekretny płomień, dla niej opadający blask gwiazd.

17.  Lecz wy nie jesteście tako wybrani.

18.  Płoń na ich czołach, o wspaniały wężu!

19.  O w lazurze-skąpana kobieto, pochyl się nad nimi!

20.  Klucz do rytuałów jest w sekretnym słowie które mu dałem.

21.  Wobec Boga i Wielbiciela jestem niczym: nie widzą mnie oni. Są jak gdyby byli na ziemi; Jam jest Niebem i nie ma innego Boga prócz mnie i pana mego Hadit.

22.  Teraz więc, jestem wam znana pod mym imieniem Nuit, a jemu pod sekretnym imieniem, które mu podam gdy w końcu mnie pozna. Gdyż jestem Nieskończoną Przestrzenią i jej Nieskończonymi Gwiazdami, jako i wy jesteście. Nie przywiązujcie się do niczego! Niechaj pośród was nie będzie czyniona różnica pomiędzy jakąkolwiek rzeczą, a jakąś inną; gdyż stąd pochodzi ból.

23.  Lecz ten kto czerpie z tego korzyść, niechaj będzie panem wszystkich!

24.  Jam jest Nuit, a mym słowem jest sześć i pięćdziesiąt.

25. Dzielcie, dodawajcie, mnóżcie i pojmujcie. 

26.  Wówczas rzekł prorok i niewolnik najpiękniejszej: Kim że jestem i jaki będzie znak? Więc odrzekła mu, opuszczając w dół liżący płomień błękitu, wszechobecny, wszechprzenikający – jej rozkoszne dłonie ku czarnej ziemi, a jej giętkie ciało wygięte w łuk, i delikatne stopy nie raniące najmniejszych nawet kwiatków. Ty wiesz! A znakiem będzie ma ekstaza, świadomość ciągłości istnienia, wszechobecność mego ciała.

27.  Wówczas kapłan odpowiedział i rzekł Królowej Przestrzeni, całując jej rozkoszne brwi, a rosa jej światła skąpała jego całe ciało słodko pachnącym zapachem potu: O Nuit, ciągłości Nieba, niechaj będzie tak zawsze; tak iż ludzie nie mówią o tobie nie jako o Jednej, lecz jako o Żadnej; i niechaj nie mówią o tobie wcale, jako że jesteś ciągła!

28.  Żadna, wdychała światło, nikłe i czarowne, z gwiazd i dwa.

29.  Jako iż jestem podzielona w imię miłości, dla możliwości zjednoczenia.

30.  Oto jest stworzenie świata, tak iż ból podziału jest niczym, a radość rozpuszczenia wszystkim.

31.  O głupców spośród ludzi i ich niedole nie troszcz się wcale! Niewiele oni czują; to co jest, równoważone jest radostkami; lecz wy jesteście moimi wybrańcami.

32.  Słuchajcie się mego proroka! podążajcie za próbami mej wiedzy! mnie tylko szukajcie! Wówczas radość mojej miłości wyzwoli was od bólu wszelkiego. Tak właśnie jest: przysięgam na firmament mego ciała; na me sekretne serce i język; na wszystko co dać mogę, na wszystko czego pragnę od was. 

33.  Wówczas kapłan zapadł w głęboki trans lub omdlenie i rzekł do Królowej Nieba; Napisz nam próby; napisz nam rytuały; napisz nam prawo!

34.  Lecz ona rzekła: prób ja nie spiszę: rytuały będą znane w połowie i połowie będą ukryte: Prawo jest dla wszystkich.

35.  To co piszesz jest potrójna księgą Prawa.

36.  Mój skryba Ankh-af-na-khonsu, kapłan książąt, nie zmieni nawet jednej litery tej księgi; lecz by uniknąć szaleństwa, będzie komentował ją poprzez mądrość Ra-Hoor-Khu-it'a.

37.  Również mantry i zaklęcia; gusła i wanga; dzieło różdżki i dzieło miecza; ich będzie się uczył i nauczał. 

38.  Musi on uczyć; lecz może próby uczynić ciężkimi.

39.  Słowem Prawa jest THELEMA.

40.  Nie uczyni źle ten, kto zwie nas Thelemitami, jeśli bliżej się przyjrzy temu słowu. Albowiem są w nim Trzy Stopnie, Eremita, Kochanek i człowiek Ziemi. Czyń swoja wolę będzie całym Prawem.

41. Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O mężczyzno! Nie odmawiaj żonie, jeśli ona pragnie! O kochanku, jeśli taka twa wola, odejdź! Nie ma takich więzów, które by mogły zjednoczyć podzielonych, prócz miłości: wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niechaj będzie przez eony! Piekło.

42.  Niechaj ten stan wielości ograniczonym będzie i wstrętnym. I tak dla wszystkich; nie masz żadnego prawa, prócz czyń swoją wolę.

43.  Czyń tak, a nikt inny nie powie nie.

44.  Gdyż czysta wola, niezaspokojona celem, wyzwolona z żądzy rezultatu jest w pełni doskonała.

45.  Doskonałe i Doskonałe są jednym Doskonałym, i nie dwoma; nie, są niczym!

46.  Nic jest sekretnym kluczem tego prawa. Żydzi zwą go sześćdziesiąt-jeden; Ja nazywam go osiem, osiemdziesiąt, czterysta i osiemnaście.

47.  Lecz oni mają połowę: zjednocz poprzez swą sztukę tak by wszystko znikło.

48.  Mój prorok jest głupcem ze swym jeden, jeden, jeden; czyż nie są oni Wołem i niczym podług Księgi?

49.  Zniesione są wszystkie rytuały, wszystkie próby, wszystkie słowa i znaki. Ra-Hoor-Khuit zajął swe miejsce na Wschodzie w czasie Równonocy Bogów; i niechaj Asar i Isa będą razem, którzy również są jednym. Lecz oni nie moimi. Niechaj Asar będzie adorującym, Isa zaś cierpiącym; Hoor w swym sekretnym imieniu i wspaniałości jest Panem wtajemniczenia.

50.  Należy rzec słowo o zadaniu Hierofanta. Spójrz! są trzy próby w jednej i można ją stosować na trzy sposoby. Prości muszą przejść przez ogień; subtelni niechaj zostaną poddani próbie intelektu, a wzniośli wybrańcy niechaj zostaną wypróbowani w najwyższym. Tako też macie gwiazdę i gwiazdę, system i system; niechaj jeden nie zna dobrze drugiego!

51.  Cztery bramy wiodą do jednego pałacu; podłoga tego pałacu jest ze srebra i złota; są tam lazuryty i jaspisy; i wszystkie rzadkie zapachy: jaśmin i róża, i emblematy śmierci. Niechaj po kolei lub równocześnie wkroczy czterema bramami; niechaj stanie na posadzce pałacu. Czy nie osłabnie? Amn. Ho! wojowniku, czyżby twój sługa osłabł? Są jednak sposoby i sposoby. Bądźcie przeto powabni: odziejcie się wszyscy w piękne stroje; jedzcie obfite pokarmy i pijcie słodkie wina, i wina które się pienią! Napełnijcie się również miłością i wolą kochania, tak jak tego chcecie, kiedy, gdzie i z kim chcecie! Lecz zawsze dla mnie.

52.  Jeśli to nie będzie właściwe; jeśli pomieszacie oznaczenia przestrzeni, mówiąc: One są jednym; lub mówiąc, One są wieloma; jeśli rytuał nie będzie nigdy mnie poświęcony: wówczas oczekujcie straszliwych sądów Ra Hoor Khuit'a!

53.  Winno to odnowić świat, mały świat mą siostrę, me serce i mój język, którym to śle ten pocałunek. Ciebie również, o skrybo i proroku, pomimo tego że jesteś z książąt, nie zaspokoi cię to ani nie zniewoli. Lecz niechaj twą będzie ekstaza i radość ziemska: zawsze Dla mnie! Dla mnie!

54.  Nie zmień stylu nawet jednej litery; gdyż uważaj! nawet ty, o proroku, nie dojrzysz wszystkich tajemnic tam ukrytych.

55.  Dziecię twych trzewi, on je dojrzy.

56.  Nie oczekuj go ze Wschodu ani z Zachodu; gdyż z nieoczekiwanego domu nadejdzie to dziecię. Aum! Wszystkie słowa są święte i wszyscy prorocy prawdziwi; jednak rozumieją oni niewiele; zachowaj pierwszą połowę równania, drugą pozostaw nietkniętą. Ty jednak wszystko masz w jasnym świetle, a odrobinę, choć nie wszystko, mrokiem spowite.

57. Przywołuj mnie pod mymi gwiazdami! Miłość jest prawem, miłość podług woli. Niechaj jednak głupcy nie mylą miłości; gdyż jest miłość i miłość. Jest gołębica i jest wąż. Właściwie wybierajcie! On, mój prorok, wybrał, znając prawo fortecy i wielką tajemnicę Domu Bożego. Wszystkie stare litery z mej Księgi są słuszne; jednak צ nie jest Gwiazdą. To również jest tajemnica: mój prorok objawi ją mądrym.

58.  Na ziemi daje niewyobrażalne radości: pewność, nie wiarę, tak w życiu jak i w śmierci; niewypowiedziany spokój, odpoczynek, ekstazę; niczego nie żądam w zamian w ofierze.

59.  Me kadzidło jest z żywicznych drzew i gum; nie ma w nim krwi: ze względu na me włosy, drzewa Wieczności. 

60.  Mą liczbą jest 11, tak jak liczby tych wszystkich którzy są z nas. Pięcioramienna Gwiazda z Kręgiem w Pośrodku, a krąg jest Czerwony. Mój kolor jest czarny dla ślepych, widzący widzą go błękitnym i złotym. Mam także tajemny blask dla tych, którzy mnie miłują.

61.  Lecz kochać mnie jest lepiej niż wszystkie rzeczy: jeśli pod nocnymi gwiazdami na pustyni wkrótce zapalisz przede mną mnie poświęcone kadzidło, przyzywając mnie czystym sercem i Wężowym płomieniem w nim, przybędziesz na chwilę spocząć w mym łonie. Za jeden pocałunek będziesz wówczas pragnął dać wszystko; lecz kto odda choć jedną cząstkę pyłu wszystko utraci w tej godzinie. Winniście zgromadzić dobra, kobiety i przyprawy; winniście przywdziać drogocenne klejnoty; winniście prześcignąć narody ziemi w wspaniałości i dumie; lecz zawsze w miłości do mnie, tak też dojdziecie do mej radości. Nalegam byście przybyli do mnie w prostej szacie i pięknym nakryciu głowy. Kocham was! Tęskno mi do was. Blada lub purpurowa, okryta lub zmysłowa, Ja która jestem wszelką rozkoszą i purpurą, i upojeniem najskrytszego zmysłu, pożądam was. Przywdziejcie skrzydła i wzbudźcie zwinięty w was splendor: przybądźcie do mnie! 

62.  Na wszystkich mych spotkaniach z wami będzie mówić kapłanka - a jej oczy płonąć będą pożądaniem, gdy naga i radosna stać będzie w mej sekretnej świątyni - Do mnie! Do mnie! wzywając płomień serc wszystkich w jej pieśni miłosnej.

63.  Śpiewajcie dla mnie wzniosłą pieśń miłosną! Palcie dla mnie kadzidła! Noście dla mnie klejnoty! Pijcie dla mnie, albowiem kocham was! Kocham was!

64.  Jestem niebieskooką córą Zachodzącego Słońca; Jestem nagim blaskiem zmysłowości nocnego nieba.

65. Dla mnie! Dla mnie!

66.  Manifestacja Nuit ma się ku końcowi.

 

II

1. Nu! kryjówka Hadit.

2. Chodźcie! wy wszyscy i poznajcie tajemnicę wcześniej nie objawioną. Ja, Hadit, jestem dopełnieniem Nu, mej oblubienicy. Nie jestem rozciągły, a Khabs jest imieniem Domu mego.

3. W sferze wszędzie środkiem jestem, jako że ona, obwód, nie może zostać odnaleziona.

4. Jednak ona zostanie poznana, a Ja nigdy.

5. Spójrzcie! rytuały starych czasów są czarne. Niechaj złe zostaną odrzucone; dobre niechaj będą oczyszczone przez proroka! Wówczas Wiedza ta stanie się właściwą.

6. Jam jest płomieniem który płonie w sercu każdego człowieka i w jądrze każdej gwiazdy. Jam jest Życiem i dawcą Życia, dlatego też wiedza o mnie jest wiedzą o śmierci.

7. Jestem Magiem i Egzorcystą. Jestem osią koła i sześcianem w okręgu. "Przybądźcie do mnie" jest głupim słowem: gdyż to Ja przychodzę.

8. Kto czcił Heru-pa-kraath'a, czcił mnie; źle, jako że to Ja jestem czcicielem.

9. Pamiętajcie wszyscy, że egzystencja jest czystą radością; że wszystkie smutki są niczym cienie; odchodzą i już ich nie ma; lecz jest to, co pozostaje.

10. O proroku! masz złą wolę by poznać to pismo.

11. Widzę iż nienawidzisz dłoni i pióra; lecz jestem silniejszy.

12. Gdyż jestem w Tobie o czym nie wiesz.

13. dlaczego? Ponieważ byłeś wiedzącym i mną.

14. Niechaj teraz sanktuarium zostanie zakryte: niechaj światło pochłonie ludzi i pożre ich w ślepocie!

15. Gdyż Jestem doskonały, Nie będąc; a liczbą mą jest dziewięć dla głupców; lecz dla sprawiedliwych jestem ósemką i jedynką w ósemce: Co jest ważne, jako że jestem niczym w istocie. Cesarzowa i Król nie są ze mnie; jako że jest w tym dalsza tajemnica.

16. Jam jest Cesarzową i Hierofantem. Dlatego też jedenastoma, jako i ma oblubienica jest jedenastoma.

17. Usłyszcie mnie, o ludzie tęskniący!
Smutki bólu i winy
Pozostawione są martwym i konającym,
Ludziom którzy mnie jeszcze nie poznali.

18. Ci są martwi, ci ludzie; niczego oni nie czują. Nie jesteśmy dla biednych i słabych: panowie ziemi są spośród nas.

19. Czyż miałby Bóg mieszkać w psie? Nie! lecz ci najwyżsi są spośród nas. Oni się będą radować, nasi wybrańcy: nie jest z nas ten kto się smuci.

20. Piękni i silni, radośnie skaczący i rozkosznie ospali, potężni i pełni żaru, oni są spośród nas.

21. Nie mamy niczego wspólnego z wyrzutkami i nieprzystosowanymi: niechaj skonają w swej nędzy. Jako że oni nie czują. Litość jest hańbą królów: rozdepczcie marnych i słabych: oto jest prawo silnych: oto jest nasze prawo i radość świata. Nie myśl, o królu, o tym kłamstwie: Że Musisz Umrzeć: zaprawdę nie umrzesz, lecz żyć będziesz. Niechaj teraz to będzie zrozumiane: Jeśli rozpadnie się ciało Króla, pozostanie on w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; one są dla sług Gwiazdy i Węża.

22. Jam jest Wężem który daje Wiedzę i Rozkosz, i jasną chwałę, i ożywiam serca człowiecze upojeniem. By czcić mnie, weźcie wino i dziwne narkotyki, o których powiem memu prorokowi; i upoicie się nimi! Nie zaszkodzą wam wcale. Kłamstwem jest to szaleństwo przeciwko sobie. Obnażanie niewinności jest kłamstwem. Bądź silny, o człowieku! pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami zmysłów i uniesienia: nie bój się że jakikolwiek Bóg wyprze się ciebie za to.

23. Jestem samotny: nie ma żadnego Boga tam, gdzie Ja jestem.

24. Spójrzcie! oto doniosłe misteria: jako że są również spośród moich przyjaciół tacy, którzy są eremitami. Nie myślcie jednak, że znajdziecie ich pośród lasów czy gór; lecz w łożach z purpury, pośród pieszczot wspaniałych piersi kobiet o smukłych kończynach, z ogniem i blaskiem w oczach, i puklach ognistych włosów; tam ich znajdziecie. Ujrzycie ich u władzy, w zwycięskich armiach, we wszelkiej radości; a będzie w nich radość milion razy większa od tej. Wystrzegajcie się walczyć przeciwko sobie, Król przeciw Królowi! Kochajcie się wzajemnie z płonącymi sercami; depczcie słabych w dzikim wyuzdaniu swej pychy, w dniu swego gniewu.

25. Przeciwko ludziom jesteście, O moi wybrańcy.

26. Jam jest tajemnym Wężem zwiniętym do skoku: radość jest w moich splotach. Jeśli podnoszę głowę, Ja i ma Nuit jesteśmy jednym. Jeśli opuszczam głowę i strzelam jadem, wówczas jest zachwyt ziemi, a Ja i ziemia jesteśmy jednym.

27. Jest we mnie wielkie niebezpieczeństwo; ten kto nie zrozumie tych run pomyli się wielce. Upadnie w otchłań zwaną Ponieważ i rozszarpią go tam psy Rozumu.

28. Niechaj Ponieważ będzie przeklęte jako i jego rodzaj!

29. Oby Ponieważ było przeklęte po wieczność!

30. Jeśli Wola wstrzymuje się i woła Dlaczego, przywołując Ponieważ, wówczas Wola ustaje i niczego nie czyni.

31. Jeśli Moc pyta dlaczego, wówczas Moc jest słabością.

32. Również powód jest kłamstwem; jako że jest czynnik nieskończony i nieznany; a wszystkie ich słowa są zniekształconą mądrością.

33. Dość Ponieważ! Niechaj będzie przeklęte jako pies!

34. Lecz ty, o mój ludzie, powstań i przebudź się!

35. Niechaj rytuały będą właściwie wykonane z radością i pięknem!

36. Są rytuały żywiołów i święta czasów.

37. Święto na cześć pierwszej nocy Proroka i jego Oblubienicy!

38. Święto na cześć trzech dni spisywania Księgi Prawa.

39. Święto na cześć Tahuti i dziecięcia Proroka - tajemnicy, O Proroku!

40. Święto na cześć Najwyższego Rytuału i święto na cześć Równonocy Bogów.

41. Święto na cześć ognia i święto na cześć wody; święto na cześć życia i większe święto na cześć śmierci!

42. Każdego dnia święto w waszych sercach, w radości mego uniesienia.

43. Każdej nocy święto na cześć Nu, i przyjemność najwyższej rozkoszy.

44. Zawsze! święto! radujcie się! nie ma czego się lękać w zaświatach. Jest rozkład i wieczysta ekstaza w pocałunkach Nu.

45. Psom dana jest śmierć.

46. Czyżbyś się wzbraniał? Czyżbyś żałował? Czy strach jest w twym sercu?

47. Nie ma ich tam, gdzie Ja jestem.

48. Nie żałuj upadłych! Nigdy ich nie znałem. Nie jestem dla nich. Ja nie pocieszam: Nienawidzę pocieszanych i pocieszycieli.

49. Jestem jedynym i zdobywcą. Nie jestem z niewolników co giną. Niechaj będą przeklęci i martwi! Amen. (To jest o 4: jest piąty, który jest niewidzialny, a w nim Jestem ja, jako dziecię w jaju.)

50. Błękitny i złoty jestem w świetle mej oblubienicy: lecz w oczach mych jest czerwony blask; a moje ozdoby są purpurowe i zielone.

51. Purpura poza purpurą: oto jest światło dalsze niż wzrok sięga.

52. Istnieje zasłona: zasłona ta jest czarna. Jest to zasłona skromnej kobiety; jest to zasłona smutku i całun śmierci: nie są one ze mnie. Zerwijcie to kłamliwe widmo wieków: nie okrywajcie swych występków cnotliwymi słowy: występki owe są moją służbą; wypełniajcie ją dobrze, a ja wynagrodzę was tutaj i na tamtym świecie.

53. Nie lękaj się, o proroku, gdy wypowiadane są te słowa, nie powinieneś żałować. Bez wątpienia jesteś moim wybrańcem; i błogosławione są oczy, na które spojrzysz z radością. Lecz ciebie ja skryję pod maską smutku: ci, którzy ujrzą ciebie, lękać się będą żeś upadł: lecz ja ciebie wzniosę.

54. Nie pomogą również ci, którzy głośno lamentują swoją głupotę, że nic nie znaczysz; objawisz to: ty przynosisz pożytek: oni są niewolnikami ponieważ: Oni nie są ze mnie. Przecinki stawiaj jak chcesz; litery? nie zmień ich w kształcie ani wartości!

55. Pozyskasz porządek i wartość Angielskiego Alfabetu; odnajdziesz nowe symbole, które mu przypiszesz.

56. Odejdzie! prześmiewcy; nawet jeśli śmiejecie się w mej chwale, nie długo śmiać się będziecie: gdy smutni będziecie, wówczas wiedzcie żem was opuścił.

57. Ten kto jest prawy, prawym wciąż będzie; ten kto plugawy, plugawym ostanie.

58. Tak! nie rozprawiajcie o zmianie: będziecie jacy jesteście, a nie innymi. Dlatego też królowie ziemi, zawsze będą Królami: niewolnicy służyć będą. Nie ma nikogo, kto byłby poniżony lub wywyższony: wszystko jest zawsze jakim było. Są jednak pośród mych sług również i tacy, którzy są przebrani: może się zdarzyć, iż któryś z żebraków jest Królem. Król może dowolnie wybierać swe szaty: nie ma pewnej próby: lecz żebrak nie skryje swej nędzy.

59. Strzeżcie się zatem! Kochajcie wszystkich, gdyż może to być Król ukryty! Tak rzeczesz? Głupcze! Jeśli Królem by był, nie mógłbyś go zranić.

60. Dlatego też uderzaj mocno i nisko, i do diabła z nimi, mistrzu!

61. Jest światło przed twymi oczyma, o proroku, światło niechciane, najbardziej pożądane.

62. Jestem wywyższony w twym sercu; a pocałunki gwiazd deszczem roszą twe ciało.

63. Wyczerpanym jesteś w zmysłowej pełni inspiracji; wygaśnięcie słodszym jest niźli śmierć, bardziej gwałtownym i pełnym śmiechu niźli Piekielnego czerwia pieszczota.

64. Och! jesteś opanowany: jesteśmy przy tobie; wypełnia cię nasza rozkosz: chwała! chwała!: proroku Nu! proroku Had! proroku Ra-Hoor-Khu! Raduj się teraz! przybądź w rozkoszy naszej i wspaniałości! Przybądź w namiętności naszego spokoju i pisz słodkie dla Królów słowa!

65. Jam jest Mistrzem: tyś Świętym Wybrańcem.

66. Pisz i odnajdź ekstazę w pisaniu! Pracuj i bądź naszym łożem w swej pracy! Drżyj radością życia i śmierci! Ach! twa śmierć będzie wspaniała: kto ją ujrzy rad będzie. Twa śmierć będzie pieczęcią obietnicy naszej wiekuistej miłości. Przybądź! Wznieś swe serce i raduj się! Jesteśmy jednym, jesteśmy niczym.

67. Wytrwaj! Wytrwaj! Wytrwaj w swym uniesieniu; nie popadaj w omdlenie cudownych pocałunków!

68. Mocniej! Wstrzymaj się! Unieś swą głowę! nie oddychaj tak głęboko - umieraj!

69. Ach! Ach! Cóż czuję? Czyżby słowo się wyczerpało?

70. Istnieje pomoc i nadzieja w innych zaklęciach. Mądrość mówi: bądź silny! Udźwigniesz wówczas więcej radości. Nie bądź zwierzęciem; oczyść swe uniesienie! Jeśli pijesz, pij podług ośmiu i dziewięćdziesięciu prawideł sztuki: jeśli kochasz, prześcigaj się we wrażliwości; a jeśli czynisz coś radosnego, niechaj będzie w tym subtelność!

71. Lecz prześcigaj się! prześcigaj!

72. Staraj się zawsze bardziej! a jeśli rzeczywiście mym jesteś - a nie wątp w to, i jeśli zawsze jesteś radosny - śmierć jest koroną wszystkiego.

73. Ach! Ach! Śmierć! Śmierć! tęsknić będziesz za śmiercią. Śmierć jest ci zakazana, o człowieku.

74. Długość twej tęsknoty będzie siłą jej chwały. Ten, kto żyje długo i śmierci wielce pożąda, zawsze jest Królem pośród Królów.

75. Zawsze! wsłuchuj się w liczby i słowa:

76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. Cóż to znaczy, o proroku? Nie wiesz; nigdy też wiedzieć nie będziesz. Nadejdzie ktoś podążający za tobą: on to objaśni. Lecz pamiętaj, o wybrańcu, byś mną był; by podążać za miłością Nu na gwiaździstym niebie; by wyszukiwać ludzi, by przekazać im te dobre słowo.

77. Bądź dumny i mężny pośród ludzi!

78. Unieś się! jako że nie ma nikogo podobnego tobie pośród ludzi czy pośród Bogów! Unieś się, o mój proroku, twój wzrost sięgnie wyżej gwiazd. Będą czcić twe imię, kwadratowe, mistyczne, cudowne, liczbę człowieka; i imię twego domu 418.

79. Koniec ukrycia Hadit; błogosławieństwo i cześć prorokowi cudnej Gwiazdy!

III

1. Abrahadabra! nagroda Ra Hoor Khut'a.

2. Istnieje podział do tego miejsca w stronę domu; istnieje słowo nieznane. Wymowa jest nieznana; wszystko nie jest czymś. Strzeż się! Wstrzymaj! Wznieś zaklęcie Ra-Hoor-Khuit'a!

3. Niechaj zostanie wpierw zrozumiane, iż jestem bogiem Wojny i Zemsty. Rozprawię się z nimi twardo.

4. Wybierzcie wyspę!

5. Obwarujcie ją!

6. Nawieźcie ją wokół maszynerią wojny!

7. Dam wam machinę wojenną.

8. Przy jej pomocy uderzycie w ludzi; i nikt wam nie stanie na drodze.

9. Przyczajcie się! Wycofajcie! Na nich! oto Prawo Zwycięskiej Bitwy: taki winien być kult mój w mym sekretnym domu.

10. Zdobądźcie stelę objawienia; ustawcie w mej sekretnej świątyni - a świątynia ta już teraz jest właściwie przysposobiona - i będzie ona waszą Kiblą na zawsze. Nie zblaknie, a cudowny kolor powracać będzie każdego dnia. Zamknijcie ją w szklanej gablocie jako dowód dla świata.

11. To będzie wasz jedyny dowód. Zakazuje dysputy. Podbijaj! To wystarczy. Ułatwię ci wyjście ze źle rządzonego domu w Zwycięskim Mieście. Ty sam napełnisz go czcią, o proroku, choć ci to nie w smak. Napotkasz niebezpieczeństwa i kłopoty. Ra-Hoor-Khu jest z tobą. Czcij mnie ogniem i krwią; czcij mnie mieczami i włóczniami. Niechaj kobieta będzie uzbrojona w miecz przede mną: niechaj krew spłynie na me imię. Niechaj sczezną Poganie; na nich, o wojowniku, dam ci ich mięso na pożarcie!

12. Poświęć bydło, małe i duże: po dziecku.

13. Lecz jeszcze nie teraz.

14. Ujrzysz te czasy, o błogosławiona Bestio, i ty Szkarłatna Konkubino jego marzeń!

15. Będzie wam z tego powodu smutno.

16. Nie wypatruje zbyt niecierpliwie tego co obiecane; nie bójcie się zostać wyklęci. Wy, nawet wy, nie znacie znaczenia tego wszystkiego.

17. Nie bójcie się wcale; nie bójcie się ludzi, ani Losów, ani bogów, ani niczego. Nie bójcie się pieniędzy, ani też śmiechu głupiego motłochu, ani też żadnej rzeczy na niebie, ziemi lub pod ziemią. Nu jest waszym schronieniem, tak jak Hadit światłem waszym; a Ja jestem siłą, mocą i energią ramion waszych.

18. Odrzucona niechaj będzie litość: przeklęty ten kto się lituje! Zabijacie i dręczcie; nie oszczędzajcie; nacierajcie na nich!

19. Stelę tę zwać będą Odrazą Spustoszenia; przelicz dobrze jej nazwę, a wyjdzie ci 718.

20. Dlaczego? Ponieważ upadło Ponieważ, i nie będzie go już z nami.

21. Umieśćcie mój wizerunek na Wschodzie: kupisz wizerunek, który ci wskaże, specjalny, nie różniący się od tego, który już znasz. I będzie to wyjątkowo prostym tobie do uczynienia. 

22. Inne wizerunki zgromadź wokół mnie, by mnie wspierały: niechaj wszystkie będą czczone, zgromadzą się one aby wywyższyć mnie. Ja jestem widocznym przedmiotem kultu; inne są tajemne; są one dla Bestii i jego Oblubienicy: i dla zwycięzców Próby x. Czym ona jest? Dowiesz się.

23. Przygotowując kadzidło zmieszaj mąkę, miód i gęste ostatki czerwonego wina: następnie dodaj olejek Abramelina i olej z oliwy, na końcu zaś złagodź wszystko obficie polewając świeżą krwią.

24. Najlepsza jest księżycowa krew miesięczna: zaraz po niej świeża krew dziecka lub krople hostii niebiańskiej: następnie krew wrogów; potem zaś kapłana lub wiernych: na końcu zaś zwierzęcia, nie ważne jakiego.

25. To palcie: sporządźcie z tego ciastka i dla mnie je jedzcie. Ma to również inne zastosowanie; połóżcie to przede mną i zagęśćcie perfumami swej modlitwy: stanie się to jak gdyby pełne chrząszczy i pełzających stworzeń mnie poświęconych.

26. Te zabijajcie, nazywając imionami swych wrogów; upadną oni przed wami.

27. Wywołają one w was również żądzę i moc pożądania, kiedy je zjecie.

28. Będziecie także silni w boju.

29. Im dłużej będą one w zamknięciu trzymane, tym lepiej; napełniają się one bowiem mą mocą. Wszystkie przede mną.

30. Mój ołtarz jest z łagodnego mosiądzu: palcie na nim w srebrze i złocie!

31. Przybędzie bogaty człowiek z Zachodu, który wysypie swe złoto na ciebie. 

32. Przekuj złoto na stal!

33. Bądź gotów ulecieć lub grzmotnąć!

34. Jednak twe święte miejsce nietkniętym pozostanie przez wieki: chociaż ogniem i mieczem spalone i roztrzaskane, to niewidzialny dom który tam stoi, stać będzie aż do samego zmierzchu Wielkiej Równonocy; wówczas Hrumachris powstanie, a ten od podwójnej różdżki zajmie mój tron i pałac. Inny prorok powstanie i z niebios przyniesie nowe rozgorączkowanie; inna kobieta żądzę obudzi i kult Węża; inna dusza Boga i bestia połączą się w ziemskim kapłanie; inna ofiara grób zbroczy; inny król będzie panował; a błogosławieństwo nie będzie więcej wylewało się na mistycznego Pana o Sokolej głowie.

35. Połowa słowa Heru-ra-ha zwie się Hoor-pa-kraat i Ra Hoor-Khut.

36. Wówczas przemówił prorok do Boga:

37. Wielbię cię w pieśni - 

Jam jest Panem Teb i Jam
Jest natchnionym mówcą Mentu;
Dla mnie odsłania się zasnute niebo,
Samo-bójca Ankh-af-na-khonsu
Którego słowa są prawdą. Przywołuję, Pozdrawiam 
Twą obecność, O Ra-Hoor-Khuit!

Krańcowa jedność się ukazała!
Wielbię potęgę Twego tchnienia,
Najwyższy i straszliwy Boże,
Który sprawiasz, że bogowie i śmierć
Drżą przed Tobą: -
Ja, ja cię wielbię! 

Ukaż się na tronie Ra!
Otwórz ścieżki Khu!
Oświeć ścieżki Ka!
Ścieżki Khabs przebiegają
By mnie poruszyć lub uspokoić!
Aum! niechaj mnie napełni!

38. Tak oto twe światło jest we mnie; a jego czerwony płomień jest niczym miecz w mej dłoni, ażeby zaprowadzić twój porządek. Są drzwi tajemne, które utworzę by ustanowić twe obyczaje w czterech stronach świata, (oto są adoracje, jak żeś zapisał), jako że powiedziano: 
Światło jest moje; trawią Mnie jego płomienie:
Utworzyłem sekretne drzwi
Do Domu Ra i Tum,
Kefry i Ahathoor.
Jestem twym Tebańczykiem, O Mentu,
Prorokiem Ankh-af-na-khonsu!

Poprzez Bes-na-Maut w swą pierś się biję;
Poprzez mądrego Ta-Nech zaklęcie swe tkam.
Ukaż swoją wspaniałość, O Nuit!
Zaproś mnie do domu Swego, bym tam pozostał,
O uskrzydlony wężu światła, Hadit!
Bądź ze mną, Ra-Hoor-Khuit!

39. Wszystko to i księga powiada, jak żem przybył i jak na zawsze zapisano to tuszem na papierze - jest bowiem w tym słowo tajemne, a nie tylko w Angielskim - twój komentarz do Księgi Prawa winien być pięknie drukowany, czerwonym i czarnym tuszem na ręcznie tworzonym papierze; i każdemu mężczyźnie i kobiecie, których napotkasz, bez względu czy jeść, czy pić z nimi będziesz, dane zostanie Prawo. Wówczas będą oni mogli wybrać czy spocząć w rozkoszy tej czy też nie; nie ma w tym nierówności. Uczyń to szybko! 

40. Cóż zaś z pracą nad komentarzem? Jest to proste; a płonący w twym sercu Hadit uczyni twe pióro bystrym i pewnym.

41. Utwórz w swej Kaabie warsztat pisarski: wszystko musi zostać wykonane właściwie i profesjonalnie.

42. Próby których będziesz doglądał, ślepych jedynie uchronią. Nie odmawiaj nikomu, lecz zdrajców rozpoznasz i zniszczysz. Jam jest Ra-Hoor-Khuit; i posiadam moc by chronić sługę swojego. Sukces jest twym dowodem: nie argumentuj; nie nawracaj; nie mów za wiele! Tych którzy pragną usidlić cię aby obalić, atakuj bez żalu i litości; niechaj nic się z nich nie ostanie. Obróć się szybko niczym wąż przydeptany i uderz! Bądź bardziej śmiertelny niż on! Strąć ich dusze w potworne męki; śmiej się z ich strachu; pluj na nich!

43. Niechaj Szkarłatna Kobieta się strzeże! Jeśli litość i żal i ckliwość zagości w jej sercu; jeśli porzuci me dzieło by bawić się dawnymi radostkami; wówczas zemsta ma będzie znana. Zabije moje i jej dziecię: pustym uczynię jej serce: wygnam ją spośród ludzi: będzie pełzać ciemności mokrych ulic niczym wzgardzona i pomarszczona ladacznica, i umrze z zimna i głodu.

44. Lecz niechaj uniesie się w dumie! Niechaj podąża za mną mą drogą! Niechaj czyni dzieło nikczemności! Niechaj uśmierci swe serce! Niechaj głośną będzie i cudzołożna; niechaj będzie okryta klejnotami i bogatymi szatami, i niechaj będzie bezwstydna przed wszystkimi mężczyznami!

45. Wówczas wzniosę ją na wyżyny władzy: wówczas spłodzę z nią dziecię potężniejsze niźli wszyscy królowie ziemi. Napełnię ją radością: z siłą mą będzie ona ku chwale Nu patrzeć i wojować: dostąpi ona Hadit'a.

46. Jam jest waleczny Pan lat Czterdziestych: lata Osiemdziesiąte kulą się przede mną i są poniżone. Przywiodę cię do zwycięstwa i radości: w bitwie będę stał z tobą ramię w ramię, a ty będziesz zabijał z rozkoszą. Sukces jest twym dowodem; odwaga twoim pancerzem; do dzieła, do dzieła, w mej sile; i nie zawrócisz z żadnego powodu! 

47. Księga ta winna zostać przetłumaczona na wszystkie języki: lecz zawsze z oryginałem pisma Bestii; gwoli możliwości z zachowaniem wyglądu liter i ich wzajemnego układu: są w nich misteria, których nawet Bestia nie odgadnie. Niechaj nie stara się nawet próbować: lecz nadejdzie po nim ktoś, skąd jednak nie powiem, kto odkryje Klucz do tego wszystkiego. Zatem ta nakreślona kreska również jest kluczem: zatem ten prosty okrąg w swej niedoskonałości również jest kluczem. I Abrahadabra. Będzie ono jego dzieckiem i to tym dziwnym. Niechaj nawet tego nie szuka; gdyż w samotności może z tego powodu upaść.

48. Dokończono zatem misterium liter i pragnę udać się do bardziej świętego miejsca.

49. Jestem w tajemnym poczwórnym słowie, bluźnierstwie przeciw wszystkim bogom ludzkości.

50. Przeklęci! Przeklęci! Przeklęci! 

51. Swą sokolą głową wydziobuje oczy Jezusa gdy wisi on na krzyżu.

52. Skrzydłami smagam twarz Mahometa i do oślepiam.

53. Szponami wyrywam ciało Hindusów i Buddystów, Mongołów i Dinów.

54. Bahlasti! Ompehda! Pluje na wasze nędzne wyznania!

55. Niechaj niepokalana Maria będzie łamana na kołach: niechaj ze względu na nią wzgardzone pośród was zostaną wszystkie cnotliwe kobiety!

56. Również przez wzgląd na miłość i piękno!

57. Gardźcie również wszystkimi tchórzami; zawodowymi żołnierzami którzy ośmielają się nie walczyć, lecz bawić się; wszystkimi głupcami gardźcie!

58. Lecz żarliwi i dumni, dostojni i wzniośli; wy jesteście braćmi!

59. Jako bracia walczcie!

60. Nie ma prawa ponad, Czyń swoją wolę.

61. Zbliża się koniec słowa Boga zasiadającego na tronie Ra, rozjaśniającego okowy duszy.

62. Mnie hołd składajcie! ku mnie zmierzajcie poprzez udręki próby, jaką jest rozkosz.

63. Głupiec czyta tę Księgę Prawa i jej komentarz; i ich nie rozumie.

64. Niechaj przejdzie przez pierwszą próbę, a będzie ona niczym srebro dla niego.

65. Poprzez drugą, złoto.

66. Poprzez trzecią, kamienie drogocennej wody.

67. Poprzez czwartą, ostateczne iskry wewnętrznego ognia.

68. Przez co wszystkim jawić będzie się piękne. Wrogowie, którzy rzeczą inaczej, są zwykłymi kłamcami.

69. Oto jest sukces.

70. Jam jest Panem Milczenia i Siły o Sokolej Głowie; mój nemes zasłania błękit nocnego nieba.

71. Bądźcie pozdrowieni! waleczni bliźniacy u filarów świata! jako że czas was bliski.

72. Jam jest Pan Podwójnej Różdżki Mocy; różdżki Siły Coph Nia - lecz ma lewa dłoń jest pusta, gdyż roztrzaskałem Wszechświat; i nic nie zostało.

73. Sklej kartki z lewa do prawa i z góry do dołu: wówczas spójrz!

74. Jest w mym imieniu splendor ukryty i pełen chwały, jako że słońce północy jest zawsze synem.

75. Końcem tych słów jest Słowo Abrahadabra.

Księga Prawa jest Zapisana
i Ukryta
Aum. Ha.


------------------------------------------------------------------------

KOMENTARZ

Czyń swoją wolę, będzie całym Prawem.

Studiowanie tej Księgi jest zakazane. Mądrze jest zniszczyć ten egzemplarz zaraz po pierwszym przeczytaniu.

Ktokolwiek to zlekceważy, czyni tak na własne ryzyko. Jest ono straszliwe. Tych, którzy rozprawiać będą o zawartości tej Księgi, unikać będą wszyscy, niczym źródła zarazy.

Wszystkie wątpliwości dotyczące Prawa mają być rozstrzygane jedynie poprzez odwołanie się do mych pism, każdy dla siebie.

Nie ma prawa poza Czyń swoją wolę.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

 Kapłan książąt,

ANKH-F-N-KHONSU

strona główna