HISTORIA H.O.O.R.

Czyń swoją wolę, będzie całym Prawem. 

Powszechnie wiadomo (jak i dobrze tą kwestie udokumentowano), iż podczas Równonocy Bogów, wiosną 1904 e.v., Jastrzębiogłowy Pan zajął swe miejsce na tronie Ra. Wiadomo również, jak i należycie to opisano, w jaki sposób Aiwass, posłaniec Hoor-paar-kraata, przekazał Liber AL vel Legis dla DCLXVI. Tak jak powiedziano w najświętszej spośród naszych ksiąg:

"Zniesione są wszystkie rytuały, wszystkie próby, wszystkie słowa i znaki. Ra-Hoor-Khuit zajął swe miejsce na Wschodzie podczas Równonocy Bogów; i niechaj Asar i Isa będą razem, którzy również są jednym. Lecz nie są oni ze mnie. Niechaj Asar będzie adorujący, Isa zaś cierpiący; Hoor w swym tajemnym imieniu i wspaniałości jest Panem wtajemniczenia." AL I:49

Tym to sposobem ustanowiono fundament dla następujących zdarzeń:

Pomimo tego, iż To Mega Therion napisał komentarze do Liber AL, które odnoszą się do jej najróżniejszych aspektów, przyznał, iż nie jest w stanie napisać w pełni zadowalającego komentarza do trzeciego rozdziału tej księgi. W związku z tym, oznajmił, że komentarz do rozdziału Ra-Hoor-Khuit'a napisze jego następca. W 1975 e.v. swój komentarz do Liber AL opublikował EVER - Mistrz Świątyni A.'.A.'.. Uczynił to, ponieważ przez wzgląd na trud i czystość jego aspiracji, nakazano mu przedstawić uzupełniający komentarz do trzeciego rozdziału Liber AL. Dzieło to przypadło w udziale temu, który wiedział, iż nie jest chorobą Ducha poszukiwanie Siebie samego. Wydało to następujący owoc:

Nocą, w święto na cześć pierwszej nocy Proroka i jego Oblubienicy, w roku LXXV Naszego Pana Theriona, Aspirant znany jako ten, który jest stały w miłości Niczego (No-Thing -ang.), oddalił się na Pustynię Piasku i Skał. Tam zaś, z otwartą piramidą i wzlatującym w przestrzeń płomieniem miłości, śpiewał ów mały brat świętą mantrę, którą przekazał mu jego Superior, i poprzez którą inwokował on Jastrzębiogłowego Pana. Wszystko wokół natychmiast ogarnął niezwykły spokój, a światło gwiazd zdobiących niebo ponad pustynią rozbłysło bardziej. Piramida stała się przejrzysta, a Jastrzębiogłowy Pan wstąpił w niego. Te zaś słowa wyryte zostały w jego sercu: "Tak oto twe światło jest we mnie; a jego czerwony płomień jest niczym miecz w mej dłoni, by wprowadzić twój porządek." Tym też sposobem powołany został do życia Święty Zakon Ra-Hoor-Khuit'a.

Ów Brat, nie będąc wówczas w stanie Zrozumieć w pełni owe Duchowe przesłanie, wiele razy zboczył ze swej ścieżki, wkraczając na drogi kręte i jałowe; wszelako zachował w pamięci wszystko czego wówczas doświadczył. Nie była to również ostatnia noc, którą spędził pośród piasków pustyni, wędrował on bowiem przez jedenaście lat po pustkowiach czując na sobie żądło skorpiona.

Niespodziewanie, w roku LXXXVI Naszego Pana Theriona, niczym Sfinks ziem zachodnich powrócił umiłowany brat. Przekazał on bratu znanemu jako 939, klucz do pisma, które ten nosił w swym sercu. Ów Sfinks Bogów ustanowił dynastię Ra-Hoor-Khuit'a, a następnie przekazał ją na ręce tych, który poświęcili się Służbie dla Zakonu. Bracia ci, uzbrojeni w ów miecz, toczyli boje na świecie, tak aby blask jego mógł rozświetlić ciemności. Poprzez ten czy, o czym nie wiedział nawet sam 939, sprowadził na tego, który znany jest jako Aster Argos wizję Tarczy Serca HOOR, jak również inne tajemnice o których teraz już wiecie. Tym sposobem w roku wodnika, dwudziestego września 1992, wizje te potwierdziły symbole przekazane naszemu Bratu wiele lat wcześniej pośród piasków pustyni.

Tak też został ufundowany i od samego początku prowadzony, nasz Zakon. Tak też został wykonany potężny rytuał trwający już przeszło dziewięćdziesiąt ziemskich lat. Tak też powstał z prochów tych którzy odeszli przed nami. I dlatego też nasza wizja jest bardziej przejrzysta, albowiem stoimy na kościach przodków. Tym to sposobem H.O.O.R. lśni swym LVX dla świata.

Aum. Ha.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

strona główna