Czym jest Kabała? 

 

Kabała jest:

a. Językiem dostosowanym do opisu określonych klas zjawisk i wyrażania określonych klas idei, które wymykają się zwykłej frazeologii. Można równie dobrze porównać to do technicznej terminologii chemii.

b. Niesekciarską i elastyczną terminologią za pomocą której możliwe jest porównanie procesów mentalnych pozornie różnych (za sprawą ograniczeń narzuconych im przez specyfikę dosłownej ekspresji) ludzi. Można równie dobrze porównać to do leksykonu lub traktatu na temat religioznawstwa porównawczego.

c. Systemem symboli, które umożliwiają korzystającym z nich formułować swe idee z pełną precyzją oraz odnajdywać proste wyrażenia skomplikowanych myśli, szczególnie takich, o których wspomnieliśmy wyżej: niepowiązanych ze sobą porządków idei. Można równie dobrze porównać to do wykorzystania symboli algebraicznych.

d. Narzędziem służącym interpretacji symboli, których znaczenie stało się niejasne, zapomniane lub błędnie zrozumiane. Działa ono poprzez ustanowienie koniecznych powiązań miedzy esencją form, dźwięków, prostych idei (takich jak liczby) i ich duchowych, moralnych oraz intelektualnych odpowiedników. Można równie dobrze porównać to do interpretacji starożytnej sztuki poprzez uwzględnienie piękna jako zdeterminowanego przez fizjologię.

e. Systemem klasyfikacji jednolitych idei umożliwiającym umysłowi zwiększyć słownik myśli oraz faktów poprzez ich organizację i korelację. Można równie dobrze porównać to do mnemonicznego znaczenia modyfikacji rdzeni arabskich słów.

f. Narzędziem umożliwiającym przechodzić od znanego do nieznanego na podobnych zasadach, na jakich czynią to matematycy. Można równie dobrze porównać to do wykorzystywania takich koncepcji jak √, -1, x4, itd.

g. Systemem kryteriów poprzez które prawdziwość korespondencji może zostać sprawdzona poprzez sprawdzenie spójności nowych odkryć z całością posiadanej wiedzy. Można równie dobrze porównać to do oceny charakteru i statusu za pomocą edukacji i konwencji społecznych.

Powyższy tekst, autorstwa Aleistera Crowleya, został opublikowany jako dodatek do Liber 777. Przedstawia on sposób w jaki kabała jest postrzegana w obrębie Naukowego Iluminizmu (przyp. Fr L.P.V.)

strona główna