Liber II

Posłanie od Mistrza Theriona 

"Czyń swoją wolę niechaj będzie całym Prawem."
"Nie ma Prawa ponad Czyń swoją wolę."
"Słowem Prawa jest θέλημα."

θέλημα - Thelema - oznacza Wolę.

Kluczem do tego Przesłania jest to właśnie słowo - Wola. Pierwsze oczywiste znaczenie tego Prawa jest potwierdzone przez antytezę: "Słowem Grzechu jest Ograniczenie."

I znowuż: "Nie masz prawa ponad czyń swoją wolę. Czyń tak, a nikt inny się nie powie nie. Gdyż czysta wola, niezaspokojona celem, wolna z żądzy rezultatu jest w pełni doskonała."

Rozważcie to dokładnie; wydaje się, iż to stwierdzenie implikuje teorię wedle której, jeśli każdy mężczyzna i każda kobieta uczyniliby swą wolę - prawdziwą wolę - to nie byłoby żadnych konfliktów. "Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą", a każda gwiazda porusza się bez zakłóceń po ustalonej ścieżce. Jest wystarczająco miejsca dla wszystkich; jedyną przyczyną pomieszania jest nieład.

Z rozważań tych jasno wynika, iż "Czyń swoją wolę" nie oznacza "Rób co chcesz". Jest to apoteoza Wolności; lecz jest to również najciaśniejszy z możliwych więzów.

Czyń swoją wolę - nie czyń niczego więcej. Niechaj nic nie odciąga cię od tego surowego i świętego zdania. Wolność jest w zupełności czynieniem swej woli; spróbuj jednakże znaleźć jakąkolwiek inną rzecz, a w tej samej chwili pojawią się przeszkody. Każdy akt, który nie zgadza się z orbitą po której się kroczy, jest przeszkodą. Wola nie może być dualnością, lecz jednią.

Zauważ również, iż owa wola musi być nie tylko czysta, to jest pojedyncza, ale również "niezaspokojona celem". Ta dziwna fraza musi przyprawić nas o wahanie. Może ona oznaczać, iż jakikolwiek cel woli, będzie ją studził; oczywiście "żądza rezultatu" jest tym, z czego należy ją wyzwolić.

Ale ową frazę można również interpretować tak, jakbyśmy ją czytali jako: "z celem niezaspokojonym" - to znaczy, z niewyczerpaną energią. Koncepcja ta przeto określa wieczny ruch, nieskończony i niezmienny. Jest to Nirwana, jakkolwiek dynamiczna zamiast statycznej - i koniec końców prowadzi do tego samego.

Oczywistym zadaniem praktycznym maga, jest przeto odkrycie czym tak naprawdę jest jego wola, tak aby mógł ją czynić w sposób tu przytoczony, oraz zrealizować ją poprzez praktykę Liber Thisarb (Equinox I(7), p. 105), lub inne podobne jej praktyki, które mogą mu zostać przydzielone.

Musisz: 
1. Dowiedzieć się czym jest twoja Wola
2. Czynić ją z: 
a. jednoupunktowieniem
b. brakiem przywiązania
c. spokojem.

Wówczas i tylko wówczas, będziesz w harmonii z Ruchem Rzeczy, będziesz jego częścią, a zatem równać się będziesz, Woli Boga. A skoro wola jest jedynie dynamicznym aspektem jaźni, i skoro dwie różne jaźnie nie mogą posiadać identycznej woli; przeto będzie w twej woli wola Boża, Nim Będziesz.

Jest jeszcze jedno twierdzenie, które należy objaśnić. Zostało ono zapisane gdzie indziej- zapewne dla naszej wygody - "Miłość jest prawem, miłość podług woli".

Powinno się je rozważać w taki sposób, że choć Wola jest Prawem, to naturą tej Woli jest Miłość. Jakkolwiek owa Miłość jest jak gdyby ubocznym produktem Woli; nie przeczy ona ani nie zastępuje Woli; i jeśli w czasie jakiegokolwiek kryzysu pojawi się oczywista sprzeczność pomiędzy nimi, to Wola właściwie nas poprowadzi. Spójrz, choć w Księdze Prawa wiele jest o Miłości, to nie ma nawet słowa o Sentymentalności. Nienawiść jest przeto niemal jak Miłość! "Jak bracia walczcie!" Wszystkie dzielne rasy świata zrozumiały to prawo. Miłość Liber Legis jest zawsze śmiała, męska, wręcz orgiastyczna. Jest w niej delikatność, lecz jest to delikatność siły. Jest potężna, przerażająca i wspaniała, ale mimo wszystko jest tylko proporcem na świętej lancy Woli, inskrypcją wyrytą na mieczach Rycerzy-mnichów Thelemy.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

List ten ukazał się po raz pierwszy w Equinox III(1) (Detroit: Universal, 1919).

Wszystkie zamieszczone w tym tekście cytaty pochodzą z Liber Legis czyli Księgi Prawa

strona główna