MANIFEST
Świętego Zakonu Ra-Hoor-Khuit'a

  "Jam jest widocznym obiektem kultu; inne są tajemne" AL III:22

 
Czyń swoją wolę, będzie całym Prawem.

Święty Zakon Ra-Hoor-Khuit'a lub H.O.O.R., w chwili obecnej reprezentowany jest przez Fratra 939.'. , pełniącego funkcję Nadzorcy [Overseer-ang.], a jego bezpośrednimi przedstawicielami w świecie profanów, są Generałowie i Mistrzowie Lóż. Owi przedstawiciele, mogą w razie potrzeby dowieść prawomocności swego urzędu, przedstawiając oficjalne dokumenty uwierzytelniające.

CELE H.O.O.R.

Cele H.O.O.R. najprościej określić za pomocą terminu Ewolucji Społecznej. Struktura społeczna dzisiejszego świata zdegenerowała się do szeregu automatycznych reakcji. "Cywilizacja" oznacza dziś przyjęcie szeregu przebrzmiałych wzorców zachowań, odziedziczonych po poprzednich epokach. Tak zwany cywilizowany świat, został zdominowany przez minione modele ludzkich zachowań, przeplecione kodeksami "moralnymi", które nie pasują do sytuacji rozgrywających się we współczesnym świecie. Członkowie H.O.O.R. są zainteresowani tym, by społeczeństwo w dalszym ewoluowało. Członkowie H.O.O.R. są zainteresowani tym, by fundamentalne prawa Ludzkości były respektowane na całym świecie. W związku z tym, można przyjąć, iż członkowie H.O.O.R. są inteligentnie samolubni. Podstawowe prawa ludzkosci o których tu mowa, zostały  zwięźle wypunktowane w krótkim tekście zatytułowanym Liber OZ. Owe krótkie opracowanie opiera się na Prawie Nowego Eonu, takim jakie zostało ono ogłoszone w Liber AL vel Legis, Księdze Prawa, będącej przekazem podyktowanym Edwardowi Aleksandrowi Crowleyowi, 8, 9 i 10 kwietnia, 1904 e.v. w mieście Kair, w Egipcie.

Indywidualna wolność jest naszym nadrzędnym celem. Termin "indywidualna wolność" może, dla niektórych, oznaczać system tak rozległy i rządzony tak wieloma zmiennymi zasadami, iż mogłoby się wydawać, iż niemożliwe jest jego urzeczywistnienie. W rzeczywistości jednak indywidualna wolność wymaga jedynie kilku faktycznych reguł; owe reguły zostały zwięźle wyłożone w Liber OZ, a w pełni objawione w Liber AL vel Legis. Księga Prawa głosi iż: "Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą": obwieszcza tym  samym nową Erę Teurgii, jak również też nową Erę Odpowiedzialności. Jesteśmy bowiem nie tylko, jako jednostki i jako całość, suwerenni i niepowtarzalni, ale też wszyscy jesteśmy, każdy z osobna, odpowiedzialni za każdy popełniony czyn.

H.O.O.R. przyjmuje mężczyzn i kobiety bez względu na przekonania religijne, polityczne, społeczne lub filozoficzne, jeśli tylko osoby te przysięgną na swój honor, iż jako członkowie będą starać się przeformułować swą wiarę, założenia lub struktury, w taki sposób, by stały się one zgodne z zasadami Liber AL.

STRUKTURA H.O.O.R.

H.O.O.R. zorganizowany jest w oparciu o Loże, do których przynależeć mogą mężczyźni i kobiety wszelkich ras i warstw społecznych. Każdy człowiek, jeśli tylko tego zapragnie, może przejść rytuał 1 stopnia H.O.O.R., a każdy kto podołał próbom inicjacji ma prawo do 2 stopnia H.O.O.R. Głównym celem lóż jest pobudzenie społeczności w której funkcjonują, by te ustanowiły i trzymały się zasad Liber AL, w obrębie kultury, społeczeństwa i polityki. Ponad to, loże promują Braterską i Siostrzaną wspólnotę, wsparcie i pomoc swych członków, zgodnie z zasadami określonymi w statucie zakonu.

Powiada się, iż "tajemnica jest wrogiem prawdy", z tego też powodu loże H.O.O.R. angażują się w programy mające na celu edukowanie i informowanie społeczności w której funkcjonują. Projekty i programy różnią się w zależności od zasobów jakimi dysponuje Loża, umiejętności i specjalistycznej wiedzy jaką posiadają jej członkowie, oraz potrzeb społeczności w ramach której owe programy i projekty są realizowane.

Synopsis H.O.O.R.'a, opisuje system Stopni Zakonu w sposób tak dalece przejrzysty, jak tylko jest to możliwe do przedstawienia poza obrębem Zakonu. Synopsis można otrzymać od członka wprowadzającego lub pisząc na adres zamieszczony na końcu tego manifestu.

Ponieważ każda organizacja funkcjonująca na Ziemi musi posiadać środki, aby zasilać nimi swoje projekty, członkowie lóż H.O.O.R. płacą składki. Składki te opierają się na kilku modelach ustalanych w obrębie Loży i zatwierdzanych przez Nadzorcę (jeśli interesuje cię ta kwestia, skonsultuj się z Mistrzem Loży). Pobierane są również niewielkie opłaty inicjacyjne, mające na celu dopomóc w pokryciu kosztów materiałów i rekwizytów niezbędnych w czasie każdej inicjacji.

Jednakże od członków oczekuje się przede wszystkim,  iż wniosą oni swój wkład we właściwe funkcjonowanie loży poprzez swoje talenty i prace. Postęp nie jest uzależniony od wielkości płaconych składek lecz od świadectwa moralnego i intelektualnego oddania względem Zakonu. Kluczowym pojęciem jest tutaj Służba.

Nadzorca zastrzega sobie prawo do skorygowania tego manifestu w dowolnym momencie.

LISTA LEKTUR

Głównym celem jaki stawia przed sobą H.O.O.R. jest edukacja. W tym celu załączamy listę materiałów, które mogą okazać się pomocne tym, którzy są zainteresowani członkostwem w naszym zakonie.

"Liber AL vel Legis" - Aleister Crowley - Dostępnych jest wiele edycji tego kluczowego tekstu. Można go również znaleźć na niniejszej stronie.

"Liber OZ" - Aleister Crowley - Krótkie dzieło, w którym wyszczególnione są podstawowe prawa człowieka.

"The Feminine Mistique" - Betty Friedan - Wprowadzenie do roli kobiety w thelemicznej społeczności.

"List do brazylijskiego Masona" - Marcelo Motta - Pamflet zawierający cenną informację na temat założeń chrześcijańskiego oszustwa.

"Human Sexual Response" - William Masters i Wirginia Johnson - Niezbędne dla naukowego zrozumienia ludzkiej seksualności.

"Thelema, Politics, Society, and You" - Ray Eales - Krótki esej na temat zastosowania Prawa Thelemy względem spraw politycznych i społecznych.

 

DEKLARACJA

"Jam jest w sekretnym poczwórnym słowie, bluźnierstwie przeciw wszystkim bogom ludzkości!"

W ten sposób obwieszczono, iż świat winien być oczyszczony przez ogień, który płonie w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety na tej planecie.

"Winno to odnowić świat, mały świat, mą siostrę, me serce i mój język, którym śle ten pocałunek"

W ten sposób wolność została obwieszczona i w imię Wtajemniczającego AUGMN!

"Ra-Hoor-Khuit zajął swe miejsce na Wschodzie podczas Równonocy Bogów"

W ten sposób obwieszczono, iż próby, które nie są już w stanie inicjować, zostaną zniesione i oczyszczone.

"Hoor w swym tajemnym imieniu i wspaniałości jest Panem wtajemniczenia." 

"Aum. Ha."

 Miłość jest prawem, miłość podług woli.

 

Więcej informacji można uzyskać:

HOOR International
Office of the OverSeer, 
P.O. Box 24691 Tampa, 
FL 33623-4691 
USA
E-mail: overseer@hoor.org
Tel: (813) 273-8984 or (317) 322-9393
www. hoor.org

HOOR Europa
Office of the General, 
c/o Knopf, 
Hildegardstrasse 22, 
44809 Bochum, 
Germany

HOOR Polska
mentu@tlen.pl
www.thelema.pl

strona główna