POCZTÓWKI DO NOWICJUSZY

Teorematy

I. Świat rozwija się poprzez cnotę obecności Chrystusów (geniuszy). 

II. Chrystusowie (geniusze) są ludźmi obdarzonymi nadświadomością wyższego rzędu.

III. Nadświadomość wyższego rzędu można osiągnąć za pomocą znanych metod. 

Dlatego też, poprzez wykorzystanie kwintesencji znanych metod przyczyniamy się do rozwoju świata.

Istota metody

I. Teologia jest nieistotna, albowiem zarówno Budda jak i Św. Ignacy byli Chrystusami. 

II. Moralność jest nieistotna, albowiem zarówno Sokrates jak i Mahomet byli Chrystusami. 

III. Nadświadomość jest naturalnym zjawiskiem, dlatego też jej warunków należy szukać raczej w czynach niż w słowach tych, którzy ją osiągnęli. 

Kluczowymi czynami są odosobnienie i koncentracja - tak, jak naucza się w Jodze i Magiji Ceremonialnej.

Pomyłki Mistyków

I. Jako że prawda jest ponadracjonalna, nie da się jej wyrazić w języku rozumu.

II. Dlatego też wszyscy mistycy spisali nonsensy, które tak daleko odbiegają od prawdy. 

III. Tak jak spokojna tafla jeziora wierniej odbija słońce niż wartki nurt strumienia, tak też ten kto posiada zrównoważony umysł, jeśli zostanie mistykiem, będzie najlepszym z mistyków. 

Metody Równowagi

A. Pasje itp.
I. Ponieważ ostateczne prawda teologii jest nieznana, wszystkie kodeksy moralne są bezzasadne. 

II. Z tego powodu uczeń nie zajmuje się etyką jako taką.

III. Ma swobodę aby "wykonywać swe obowiązki w tych warunkach życia, do jakich powołał go Bóg".

B. Rozum 
I. Ponieważ prawda jest ponadracjonalna, każde racjonalne twierdzenie jest fałszywe.

II. Niechaj więc uczeń zaprzeczy każdemu twierdzeniu jakie napotka.

III. W ten sposób zostają wydalone z umysłu racjonalne idee i powstaje przestrzeń dla zrozumienia duchowej prawdy.

Należy zaznaczyć, że nie znosi to zasadności racjonalnego myślenia na właściwej mu płaszczyźnie.

C. Duchowe Postrzeganie
I. Człowiek będąc istotą skończoną nie jest w stanie pochwycić tego, co nieskończone. Nie zmienia tego nawet jego jedność z nieskończona istotą (prawdziwa lub fałszywa).

II. Niechaj więc uczeń zaprzeczy każdej wizji i odmówi cieszenia się nią. Po pierwsze dlatego, gdyż z całą pewnością możliwa jest inna wizja o dokładnie przeciwnej naturze. Po drugie dlatego, że choć jest Bogiem, to jest również człowiekiem na mało znaczącej planecie. 
Równoważąc się wertykalnie i horyzontalnie może się zdarzyć - tak poprzez afirmację jak i zaprzeczenie wszystkich rzeczy - że osiągnie najwyższy trans.

D. Rezultat
I. Trans definiowany jest jako ek-staza określonej części mózgu, wywołana medytacją nad odpowiadającą jej ideą.

II. Niechaj więc uczeń zważa, aby nie ostał się w tej idei jakikolwiek ślad niedoskonałości. Winna ona być czysta, zrównoważona, spokojna, kompletna i dopasowana pod każdym względem tak, aby mogła zawładnąć umysłem, tak jak tego pragnie.

Tak jak dzieje się to podczas wyboru osoby, która ma zostać królem.

III. Niechaj dekrety tego króla będą tak sprawiedliwe i mądre, jak mądry i sprawiedliwy był on sam, zanim został uczyniony królem.

Życie i praca mistyka będą odzwierciedlać (choć niedokładnie) jego najwyższą przewodnią siłę, najwyższy trans jaki osiągnął.

Joga i Magija

I. Joga jest sztuką scalania umysłu do pojedynczej idei. 

Posiada cztery metody

Dżniana-Jogę. Zjednoczenie poprzez Wiedzę.
Radża-Jogę. Zjednoczenie poprzez Wolę.
Bhakti-Jogę. Zjednoczenie poprzez Miłość
Hatha-Jogę. Zjednoczenie poprzez Odwagę.
oraz Mantra-Jogę. Zjednoczenie poprzez Mowę
i Karma-Jogę. Zjednoczenie poprzez Pracę. 

Wszystkie te metody są jednoczone najwyższą metodą Milczenia.

II. Magia Ceremonialna jest sztuką scalania umysłu do pojedynczej idei.

Posiada cztery metody.

Świętą Kabałę. Zjednoczenie poprzez Wiedzę. 
Świętą Magię. Zjednoczenie poprzez Wolę. 
Akty Czci. Zjednoczenie poprzez Miłość. 
Próby. Zjednoczenie poprzez Odwagę. 
oraz Inwokacje. Zjednoczenie poprzez Mowę. 
i Akty Posługi. Zjednoczenie poprzez Pracę.

Wszystkie te metody są jednoczone najwyższą metodą Milczenia.

III. Jeśli ideą tą, będzie jakakolwiek inna niż Najwyższa i Najdoskonalsza idea, a uczeń utraci nad nią kontrolę, poskutkuje to szaleństwem, obsesją, fanatyzmem, albo paraliżem i śmiercią (a do tego uzależnieniem od plotkowania i nieuleczalnym lenistwem), zgodnie z naturą porażki.

strona główna