MILCZENIE

Czyń swoją wolę będzie całym Prawem.

W południe, 8 kwietnia 2004 roku A.'.A.'. weszło w Okres Milczenia, w ciągu którego A.'.A.'. nie przyjmuje nowych Probantów. 

Okres milczenia trwa 5 lat. Obecny zakończy się w południe, 8 kwietnia 2009 e.v..

Cykliczna aktywność A.'.A.'. trwa od początku jego istnienia i jest praktyczną realizacją magicznej formuły posiadającej uniwersalne zastosowanie oraz przejawiającej się na wszelkich możliwych płaszczyznach. W okresie milczenia, Bractwo skupia się na wewnętrznym doskonaleniu, scalaniu i synchronizacji, tak aby jego działanie na planie ziemskim było możliwie najpełniejszą ekspresją Prawa Nowego Eonu.

Jednakże dla tych wszystkich, którzy pragną poświęcić się studiom nad misteriami, A.'.A.'. ustanowiło Szkołę Uczniów, będącą niezależnym organem Zakonu.

Więcej informacji o Szkole Uczniów A.'.A.'.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

strona główna