STRUKTURA H.O.O.R.

Czyń swoją wolę będzie całym Prawem.

W imię Wtajemniczającego AUGMN! Jako że, dokument ten jest rozpowszechniony pośród tych wszystkich, którzy znajdują się poza obrębem Zakonu, możemy w nim przedstawić jedynie ogólną strukturę naszego Zakonu.

1. Inicjacja do Armii RHK obejmuje pierwszy stopień i jest dostępna dla wszystkich, którzy twierdzą, iż są zainteresowani Thelemą. Po Inicjacji mogą oni wstąpić do H.O.O.R., mogą złożyć Przysięgę Probationera A.'.A.'. lub też uczynić obie te rzeczy (zob. AL I:50). Mogą też zwyczajnie powrócić do swego dotychczasowego życia. Pierwsza Inicjacja jest przedsmakiem tego, co ma nastąpić.

2. Narodziny Żołnierza są pierwszym stopniem pierwszej Triady.

3. Życie Żołnierza jest drugim stopniem pierwszej Triady.

4. Trwanie Żołnierza jest trzecim stopniem Zewnętrznej Triady.

5. Dzięki naukom zdobytym w Zewnętrznej Triadzie, kandydat jest przygotowywany do przeistoczenia się z Żołnierza w Paladyna Thelemy.

6. Inicjacja do Zakonu Thelemy.

7. Nie powinno się mylić Zelatora Thelemy z podobnie nazywającym się stopniem, funkcjonującym w A.'.A.'. (Jest w tym jednak ukryta tajemnica, której nie można wyjawić w tego rodzaju, ogólnodostępnym dokumencie)

8. Opat otrzymuje dostęp do formuły Różo-Krzyża. Przewodzi on również rozlicznym Opactwom zakładanym przez Zakon w celu realizacji jego zadań społecznych.

9. Adepta Thelemy nie powinno się mylić ze stopniem o tej samej nazwie funkcjonującym w A.'.A.'.. (Rozwoju Adepta nie można omówić nigdzie poza Sanktuarium Wewnętrznej Triady)

10. Magistra Thelemy nie powinno się mylić ze stopniem o tej samej nazwie funkcjonującym w A.'.A.'.. (Dzieło Magistra, pozornie dotyczy kierowania zakonem. W rzeczywistości zaś....dzieła o którym mówić nie będziemy)

11. Nadzorca [Overseer] jest Łącznikiem i zawsze jest również wysokim stopniem, członkiem A.'.A.'.. Jego lub Jej Mistrz jest wierzchołkiem Sekretnej Triady, lecz o tym zakazane jest mówić.

Niechaj ten krótki opis wystarczy tym, którzy są ledwie zaciekawieni. Tych zaś, którzy są spośród NAS, wzywamy do boju!

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

strona główna