LINIA PRZEKAZU

Czyń swoją wolę, będzie całym Prawem.

Linia przekazu, jest podstawowym wyznacznikiem poświadczającym łączność Zakonu z Wielkim Białym Bractwem.

Pozostałe wyznaczniki, choć dużo ważniejsze, nie są możliwe do określenia przez postronnego obserwatora.

Ziemski wehikuł A.'.A.'. o którym tu mowa, pracuje w oparciu o następującą linię przekazu:

TO MEGA THERION
Fr. Saturnus
Fr. Ever
Fr. 939 .'.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

strona główna