WSTĘPNE PRZEMYŚLENIA
na temat H.O.O.R.

Wydane przez Zakon i z upoważnienia Kanclerza A.'.A.'.


Czyń swoją wolę, będzie całym Prawem


O początkach H.O.O.R.

Pomysł stworzenia Świętego Zakonu RaHoorKhuit'a powstał w połowie sierpnia 1978 e.v. Oficjalnie zaś, H.O.O.R. jako nowy, zewnętrzny Zakon Thelemy został założony w 1992 e.v. Zakon ten utworzono, aby realizować i nauczać koncepcje, zasady oraz metody systemu Teurgii znanego jako Thelema. H.O.O.R. jest zakonem, który działa w harmonii z A.'.A.'.. W chwili obecnej H.O.O.R. organizuje Świątynie i Loże w różnych miastach na całym świecie. Inicjacja na 1 stopień jest dostępna dla wszystkich, których pragną jej dostąpić. Natomiast drugi stopień można osiągnąć poprzez poddanie się Próbie w jednej z lóż Zakonu.

Nauki udzielane przez zakon, zmieniają się wraz z kolejnymi stopniami, wszystkie jednak zawierają całość "Wtajemniczonych" objaśnień dotyczących Duchowych Narodzin, Życia i Śmierci w obecnym, Nowym Eonie. Mniejsze Misteria o których tu mowa, przekazywane są w ramach Zewnętrznej Triady. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejrzyj dokument 'Struktura Stopni H.O.O.R.'). Natomiast Większe Misteria przekazywane są w ramach Wewnętrznej Triady i wolno tu o nich jedynie napomknąć. (Tym niemniej, inteligentny człowiek jest w stanie wyrobić sobie ogólne wyobrażenie na temat ich struktury, zapoznając się z dokumentem "Struktura Stopni H.O.O.R.".) H.O.O.R. zajmuje się nie tylko celebrowaniem owych "Wtajemniczonych" objaśnień, poprzez rytuał i symbole, ale jest też zainteresowany rozwojem społecznym, sprawiedliwością i wolnością na całym świecie.

Wprowadzenie do Thelemy

Dla tych wszystkich, którzy czytają ten dokument, nie zetknąwszy się nigdy wcześniej z naukami i filozofią Edwarda Aleksandra Crowleya, niezbędne jest zapewne zdefiniowanie terminu Thelema. 

Thelema (θέλημα) jest greckim słowem, oznaczającym Wolę. Słowo to, posiada również szczególne znaczenie w filozofii Aleistera Crowleya, co zostanie pokrótce objaśnione.

W kontekście tego eseju, określenie Thelema będzie używane w odniesieniu do duchowych nauk i systemu filozoficznego stworzonego przez Aleistera Crowleya.

Kim zatem był Aleister Crowley? Urodził się w 1875 e.v. w Leamington Warwickshire, zmarł zaś w 1947 e.v. w Hastings (obie te miejscowości znajdują się w Wielkiej Brytanii).

W ciągu 72 lata swojego życia niestrudzenie przemierzał najdalsze krańce globu, doskonaląc się w tak różnych systemach rozwoju duchowego jak Buddyzm i Zachodnia Magija Ceremonialna, syntetyzując je ze sobą. Realizował się jako pisarz, uprawniał wspinaczkę, eksperymentował z najróżniejszymi substancjami zmieniającymi świadomość, stymulując tym i na inne sposoby społeczną akceptację mających nadejść zmian.

Aleister Crowley był człowiekiem, który odcisnął swe piętno na tak różnych osobach jak C.G. Jung, H.L. Menkin, Tymothy Leary i Anton LaVey. W zasadzie niemal każdy, kto w dzisiejszych czasach, eksperymentuje lub pisze o czymś, co ma jakikolwiek związek z rozwojem duchowej świadomości, jej poszerzaniem lub odmiennymi stanami, jest na swój sposób dłużnikiem wobec badań i pism Aleistera Crowleya. 

Ciężko znaleźć we współczesnej literaturze poruszającej te tematy, obszar który nie znajdowałby się pod wpływem jego pism i pomysłów. (Aby uzyskać więcej informacji zob. " The Confessions of Aleister Crowley " autorstwa samego Crowleya. Książkę fascynującą, pełną autobiograficznego dowcipu i erudycji.)

O ile powyższe informacje wystarczają w zupełności dla czytelników kolorowych czasopism, o tyle poważny czytelnik, stykający się z tym tematem po raz pierwszy, mógłby zapragnąć szerszego ujęcia tematu. Na przykład; jakie jest pochodzenie słowa Thelema?

Słowo to zostało użyte w natchnionym tekście, podyktowanym Crowley'owi (jak sam to opisał) w Kairze, 8, 9 i 10 kwietnia 1904 e.v. (Szersze omówienie tego doświadczenia i wydarzeń, które do niego doprowadziły można znaleźć w: "The Equinox of The Gods" oraz w "The Confessions of Aleister Crowley"). Tekst ten znany jest jako Księga Prawa lub Liber AL vel Legis. Księga Prawa ma być (wedle słów Crowleya) przekazem od "ponadludzkiej inteligencji", który przedstawia ludzkości nową duchowość, etykę, moralność i system społeczny. Znudzony intelektualista albo zwyczajnie niewykształcony umysł może to lakonicznie skwitować: "cóż z tego, nie różni się on niczym od pozostałych oszustów na przestrzeni wieków".... i może tak twierdzić dopóty nie przejrzy na oczy, a wówczas szturchnie swego przyjaciela i powie... zobacz co zapisano w Liber AL : "Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą.", "Słowem Prawa jest Thelema.", "Czyń swoją wolę, będzie całym prawem" oraz "Miłość jest prawem, miłość podług woli." Za pomocą tych czterech krótkich zdań Księga Prawa, jeśli tylko wprowadza się ją w życie, zrywa wszelkie kajdany ludzkiej niewoli. (Przyjmując, iż czytelnik jest świadom swego zniewolenia) 

W jaki sposób? 

1. Oznajmia, iż każdy człowiek jest doskonały, wyjątkowy i boski.

2. Oznajmia, iż Wola, albo też wyjątkowe przeznaczenie każdej osoby, jest prawem.

3. Oznajmia, iż czynienie swej Woli jest zadaniem każdej gwiazdy.

4. Oznajmia, iż Miłość jest czynnikiem, podlegającym Woli, wiążącym ze sobą wszystkie rzeczy na drodze.

W jaki sposób owe stwierdzenia zrywają kajdany niewoli?

1. Prawo odrzuca wszelkich kapłanów, kaznodziei i "moralnych przywódców", na rzecz indywidualnej boskości. (W ciszy każdego serca rozbrzmiewa boski głos, trzeba się jedynie nauczyć go słyszeć.) Dzięki zniesieniu owych "związków z boskością" odbywających się za pośrednictwem innych ludzi, nie bardziej boskich niż my sami, każdy mężczyzna i każda kobieta może po prostu lśnić własnym światłem. Prawo daje możliwość każdemu mężczyźnie i każdej kobiecie wyzwolić się spod tyrani kapłanów, "bogów" i przywódców społecznych, którzy chcieliby wykorzystać ich dla własnych korzyści (na ogół materialnych), poprzez ukazanie tego kim naprawdę jesteśmy: Bogami! Każdy z nas!

2. Prawo głosi, że Wola jednostki jest jej nadrzędnym Prawem. Poprzez to jednostka ma prawo uzyskać i posiadać wolność decydowania o własnych czynach, słowach, religii, ubiorze lub sposobie życia. Krótko mówiąc ma prawo decydować o tym wszystkim, o czym teraz decyduje za nią społeczeństwo, poprzez swe prawa, religie i dogmaty.

3. Prawo obarcza każdą jednostkę zadaniem i odpowiedzialnością poszukiwania i czynienia tego tylko, do czego jest ona w szczególny sposób predysponowana. Prawo głosi, że wówczas, gdy ktoś odkryje swe wyjątkowe przeznaczenie, staje się ono jedynym wyznacznikiem jego działań na tym świecie. Tym sposobem każdy jest jak gdyby wewnętrznie motywowany i działa w ramach ekologicznej harmonii lub równowagi ze wszystkim, co wchodzi w skład jego środowiska. Poprzez inteligentne stosowanie tych zasad, jednostka staje się sama sobie Panem. Tym też jest wolność. 

4. Miłość, wedle Prawa, jest mocą wiążącą ze sobą każdą parę przeciwieństw. Zrozumienie tej koncepcji ma ogromne znaczenie, jako iż jej konsekwencje dotyczą relacji jednostki ze wszystkim innym.

Powyższe punkty są jedynie pokrótce przedstawioną opinią autora na temat przedstawionych tu kwestii. Czytelnik powinien przeczytać Prawo i samodzielnie wyrobić sobie zdanie na temat wartości tego tekstu. Radzi się czytelnikowi, aby nie wierzył na słowo autorowi, ani też w żadne z przytoczonych tu stwierdzeń, a zamiast tego by przestudiował je i rozsądził samemu o ich słuszności. Jest to również istotnym elementem thelemicznej ścieżki. W Thelemie nie popieramy ślepego posłuszeństwa, zachęcamy raczej do badań, pytań i studiów, tak aby wszystkie nasze działania mogły stać się w pełni świadome.

"Czyń swoją wolę, będzie całym prawem" zostało zinterpretowane przez głupców jako maksyma rozpasania i samowoli; w rzeczywistości jest niemal wszystkim prócz tego. Uważny czytelnik zrozumie to na podstawie przytoczonych powyżej czterech punktów. Dla niezbyt uważnych czytelników twardo oznajmiam: "Czyń swoją wolę" nie oznacza rób co chcesz! 

Powtórzę to jeszcze raz, gdyby nie było to do końca jasne: "Czyń swoją wolę" nie oznacza rób co chcesz! 

Być może powinienem wyrazić się jeszcze jaśniej dla tych, którzy nie zrozumiali za pierwszym i drugim razem: "Czyń swoją wolę" nie oznacza rób co chcesz! 

Jasne!? Ach tak, dla wszystkich agencji wywiadu; do was zwłaszcza kieruję te słowa: "Czyń swoją wolę" nie oznacza rób co chcesz!

Czym wobec tego jest Thelema? Thelema jest systemem teurgii i inicjacji, jak też filozofią radzenia sobie ze wszystkimi aspektami życia na tej planecie. Nie ma znaczenia czy będzie to relacja Aspiranta z jego "Bogiem", małżonka z małżonką, polityka z wyborcą, czy pracownika z jego szefem. Pozwólcie, że zakończę to wprowadzenie cytatem z " The Confessions of Aleister Crowley" (cytat z rozdziału 49), podkreślając istotną różnice zachodzącą między "filozofią" zawartą w Liber AL vel Legis, a innymi filozofiami; albowiem natura filozofii przedstawionej w Liber AL jest raczej względna, niż absolutna.

Historyczna koncepcja, na której opiera się Księga Prawa.

Księga Prawa godzi ze sobą bezosobową i nieskończonościową interpretację kosmosu z egocentrycznym i praktycznym punktem widzenia, pozwalając równocześnie, aby "nieskończona przestrzeń" przemawiała językiem Bogini i rozprawiała o szczegółach jedzenia i picia:

"Bądźcie przeto przystojni: odziejcie się wszyscy w piękne stroje; jedzcie obfite pokarmy i pijcie słodkie wina, i wina które się pienią! Napełnijcie się również miłością i wolą kochania, tak jak tego chcecie, kiedy, gdzie i z kim chcecie. Ale zawsze dla mnie."

Wyzwolenie ludzkości z wszystkich ograniczeń jest jedną z głównych nauk Księgi.

"Nie przywiązujcie się do niczego! Niechaj pośród was nie będzie czyniona różnica pomiędzy jakąkolwiek rzeczą, a żadną inną; gdyż stąd pochodzi ból."

Godzi to ze sobą koncepcje kosmologiczne, wykraczające poza czas i przestrzeń, postrzegane konwencjonalnie i historycznie. Przede wszystkim jednak obwieszcza bezwarunkową prawdę, równocześnie twierdząc ostrożnie, iż "magiczna formuła" (lub system zasad) na której opiera się praktyczna część tej księgi, nie jest prawdą absolutną, lecz odnosi się do ziemskiego czasu objawienia.

(Olbrzymią zaleta tej Księgi jest to, że nie udaje ona, iż rozwiązała praktyczne problemy ludzkości raz na zawsze. Zamiast tego wskazuje na pewien etap ewolucji.)

Miłość jest prawem, miłość podług woli.

939.'.
Nadzorca H.O.O.R.

strona główna